เตือนภัย! เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด” ในการรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานบัญชี เป็นต้น ทางบริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย รับสมัครงาน ผ่านการ แชทไลน์ ทดลองงานออนไลน์ หรือเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครงาน นโยบายการรับสมัครงานของบริษัทฯ มีดังนี้ 1. ผ่านเว็บไซด์จัดหางาน (Recruitment Agents) 2. ติดต่อโดยตรงที่สานักงานใหญ่ โทร 02-635-1999 ต่อ 415 คุณชัญญกัลย์ เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีผู้ที่หลงเชื่อ และโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพไปแล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ถูกแอบอ้าง อันส่งผลให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได้ดำเนินการแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันว่ามีผู้แอบอ้างไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินคดี ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

CoolGuard™ Advance

CoolGuard Advance ที่ได้รับรางวัล Queen Award‐winning จะมอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วย phase change materials (สารเปลี่ยนสถานะ) และ vacuum insulation panels(แผงฉนวนสุญญากาศ)

สารหล่อเย็น

PCM (สารเปลี่ยนสถานะ)

ประเภท

 ใช้ครั้งเดียว

ระยะเวลา

72 ‐ 120 ชม.

อุณหภูมิ

2℃ ถึง 8℃, 15℃ ถึง 25℃, ‐25℃ ถึง ‐15℃

ปริมาตร

4L, 12L, 28L, 56L, 96L

หมวดหมู่: