จูปิเตอร์ โลจิสติก (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินการกุศลร่วมกับ FEPD (FOUNDATION FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES) กองทัพอากาศไทย ได้ลำเลียงอุปกรณ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดปัตตานี (อุปกรณ์เป็นรถเข็นผู้พิการ รถสามล้อผู้พิการ รวมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์) โดยการดำเนินการครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว

กลางภาพ : คุณชิเกโตะ นากายามา ประธานบริษัทจูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)