เตือนภัย! เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด” ในการรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานบัญชี เป็นต้น ทางบริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย รับสมัครงาน ผ่านการ แชทไลน์ ทดลองงานออนไลน์ หรือเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครงาน นโยบายการรับสมัครงานของบริษัทฯ มีดังนี้ 1. ผ่านเว็บไซด์จัดหางาน (Recruitment Agents) 2. ติดต่อโดยตรงที่สานักงานใหญ่ โทร 02-635-1999 ต่อ 415 คุณชัญญกัลย์ เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีผู้ที่หลงเชื่อ และโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพไปแล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ถูกแอบอ้าง อันส่งผลให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได้ดำเนินการแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันว่ามีผู้แอบอ้างไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินคดี ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด | ประกาศ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิกส์ (EMAIL)ใหม่ บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)จากัด เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)จากัด ใคร่ขอเรียนเพื่อทราบว่า บริษัทฯจะดาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิกส์ (EMAIL) ใหม่ โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียด ดังนี้ อีเมลโดเมนใหม่: jupiterlogistics.group ทั้งนี้รูปแบบชื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯจะปิดการใช้งาน email เดิม และจะรับ email ที่ส่งมาให้ที่ Email ใหม่ เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากท่านในการดาเนินการเปลี่ยนแปลง และบันทึก Email ใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ ขออภยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดียิ่งของท่านมา ณ โอกาสนี้

Category Archives: Jupiter News_EN

Thailand LAB Exhibition 2023 Participation

Jupiter Logistics Thailand who is official distributor of PELI Biothermal packaging has participated in the Thailand LAB INTERNATIONAL, BIO ASIA PACIFIC 2023 during   06-08 September 2023 at BITEC, Bangkok, Thailand The exhibition was a great success for PELI Biothermal and gave us the opportunity to showcase all our successful cold chain solution services and temperature-controlled transport […]

Thailand LAB INTERNATIONAL, BIO ASIA PACIFIC 2023

Jupiter Logistics Thailand who is the official distributor of PELI Biothermal packaging will participate in the Thailand LAB INTERNATIONAL, BIO ASIA PACIFIC 2023 held during 06-08 September 2023 at BITEC, Bangkok, Thailand At our booth, we will exhibit the cold chain solution services and temperature-controlled transport packaging. If you are visiting, please stop by our […]

Thailand LAB Exhibition 2022 Participation

As distributor of PELI Biothermal, we were a proud to announce its participation in  Thailand  Lab Exhibition 2022 at Bitec , Bangna from 14-16 September 2022. As Cold Chain Packaging Solution Leader, we were showcase its “INNOVATIVE TECHNOLOGY HELPING TO SAVE LIVES” covering different visitors needed in the area of Pharmaceuticals, Biotechnology, Diagnostics /Vaccines, Drug […]

NewsBioAsia

Jupiter Logistics Thailand who is official distributor of PELI Biothermal packaging will participate in the Thailand LAB INTERNATIONAL 2022, BIO ASIA PACIFIC 2022 and Future CHEM INTERNATIONAL 2022 held during 14-16 September 2022 at BITEC, Bangkok, Thailand At our booth, we will exhibit the cold chain solution services and temperature-controlled transport packaging. If you are […]

THE 4th DELIVERY ASSISTIVE DEVICES TO DISABLED PEOPLE IN PATTHANI

THE 4th DELIVERY ASSISTIVE DEVICES TO DISABLED PEOPLE IN PATTHANI RECENTLY, JUPITER LOGISTICS (THAILAND) PARTICIPATED WITH THE ROYAL THAI AIR FORCE CHARITIES (RTAF) FOR DELIVERY ASSISTIVE DEVICES AND DAILY NECESSITIES TO DISABLED PEOPLE IN PATTHANI. THE DONATION WAS MADE IN COOPERATION OF “FOUNDATION FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES”(FEPD) AND RTAF ,GUARANTEEING DELIVERY TO SEVERELY […]

AC Engine VTE-SIN

AC Engine VTE-SIN AOG Aircraft Engine VTE to SIN – Jupiter Logistics was appointed by Lao Airlines (QV) for carrying aircraft engines from Vientiane to Singapore. AOG 24/7 Offering reliable 24/7 support to the aviation industry, we ensure fast and dependable delivery of emergency AOG parts to everywhere around the world. With virtually no limits […]

Jupiter Logistics (Thailand) Donates to AFWA charity fund for Thai Red Cross Fair 2019

Jupiter Logistics (Thailand) Donates to AFWA charity fund for Thai Red Cross Fair 2019 Donates to AFWA charity fund for Thai Red Cross Fair 2019 Recently, Mr. Shigeto Nagayama, President of Jupiter Logistics Thailand presented a donation participating in Air Force Wives Association ( AFWA ) charity fund for AFWA activities, for Thailand Red Cross […]