เครือข่ายการขนส่งทางรถบรรทุก

ของเราครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ในระยะเวลาดำเนินการขนส่ง 2-3 วันทำการสำหรับการจัดส่งกล่องสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงพาเลทสินค้าขนาดใหญ่

รวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายและสินค้าบริโภคต่างๆ เราสามารถจัดเตรียมรถควบคุมอุณหภูมิ (0 ํc-24 ํc) สำหรับการรับและจัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมลฑล

เรายังมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกระหว่างประเทศ อาทิ

  • กรุงเทพ-ย่างกุ้ง (พม่า) ระยะเวลาดำเนินการขนส่ง 4-6 วัน
  • กรุงเทพ-ปอยเปต (กัมพูชา) ระยะเวลาดำเนินการขนส่ง 2-3 วัน
  • กรุงเทพ-ลาว ระยะเวลาดำเนินการขนส่ง 2-3 วัน
  • กรุงเทพ-มาเลเซีย ระยะเวลาดำเนินการขนส่ง 2-3 วัน
  • กรุงเทพ-สิงคโปร์ ระยะเวลาดำเนินการขนส่ง 4-5 วัน