เตือนภัย! เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด” ในการรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานบัญชี เป็นต้น ทางบริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย รับสมัครงาน ผ่านการ แชทไลน์ ทดลองงานออนไลน์ หรือเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครงาน นโยบายการรับสมัครงานของบริษัทฯ มีดังนี้ 1. ผ่านเว็บไซด์จัดหางาน (Recruitment Agents) 2. ติดต่อโดยตรงที่สานักงานใหญ่ โทร 02-635-1999 ต่อ 415 คุณชัญญกัลย์ เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีผู้ที่หลงเชื่อ และโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพไปแล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ถูกแอบอ้าง อันส่งผลให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได้ดำเนินการแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันว่ามีผู้แอบอ้างไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินคดี ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด | ประกาศ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิกส์ (EMAIL)ใหม่ บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)จากัด เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)จากัด ใคร่ขอเรียนเพื่อทราบว่า บริษัทฯจะดาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิกส์ (EMAIL) ใหม่ โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียด ดังนี้ อีเมลโดเมนใหม่: jupiterlogistics.group ทั้งนี้รูปแบบชื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯจะปิดการใช้งาน email เดิม และจะรับ email ที่ส่งมาให้ที่ Email ใหม่ เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากท่านในการดาเนินการเปลี่ยนแปลง และบันทึก Email ใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ ขออภยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดียิ่งของท่านมา ณ โอกาสนี้

AC Engine VTE-SIN

AC Engine VTE-SIN

บริการ AOG (Aircraft-On-Ground) ขนส่งเครื่องยนต์และอะไหล่เครื่องบินแบบเร่งด่วนจากเวีบงจันทร์ไปยังสิงคโปร์

จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ ได้รับเลือกจากสายการบินลาวในการขนส่งเครื่องยนต์และอะไหล่เครื่องบินจากเวียงจันทร์ (ประเทศลาว) ไปยังประเทศสิงคโปร์

AOG 24/7

ให้บริการความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้แก่อุตสาหกรรมการบินตลอด 24 ชั่วโมง ของทุกวัน เรารับประกันในการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในการจัดส่งเครื่องยนต์และอะไหล่เครื่องบินของ AOG ไปทั่วทุกมุมโลกในกรณีฉุกเฉิน

โดยแทบไม่มีการจำกัดในเรื่องของขนาดและน้ำหนัก  เราดำเนินการจัดการการส่งมอบแบบ Door-TO-Door (ครอบคลุมถึงสินค้าอันตราย)  และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทั้งทางอากาศ ทะเล รถบรรทุก และอื่นๆตามความเหมาะสม

การขนส่ง AOG เป็นการขนส่งสินค้าที่น้ำหนักมากที่ซึ่งจำเป็นต้องส่งโดยเครื่องบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ

จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ เคยได้รับเลือกจากสายการบินญี่ปุ่น สำหรับการขนส่งเครื่องยนต์และอะไหล่เครื่องบินแบบเร่งด่วนไปยัง London ประเทศอังกฤษ โดยเส้นทาง Narita ประเทศญี่ปุ่น

<เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงของเครื่องบินบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพไปยังลอนดอน ประเทศอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องจัดส่งไปยังนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องบินบรรทุกสินค้าเพื่อจัดการขนถ่ายสินค้า (จัดทำ MAWB ณี่ปุ่น-ลอนดอน ขึ้นมาใหม่) และส่งต่อไปยังลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเครื่องบืนบรรทุกสินค้าลำใหม่>