เตือนภัย! เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด” ในการรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานบัญชี เป็นต้น ทางบริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย รับสมัครงาน ผ่านการ แชทไลน์ ทดลองงานออนไลน์ หรือเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครงาน นโยบายการรับสมัครงานของบริษัทฯ มีดังนี้ 1. ผ่านเว็บไซด์จัดหางาน (Recruitment Agents) 2. ติดต่อโดยตรงที่สานักงานใหญ่ โทร 02-635-1999 ต่อ 415 คุณชัญญกัลย์ เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีผู้ที่หลงเชื่อ และโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพไปแล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ถูกแอบอ้าง อันส่งผลให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได้ดำเนินการแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันว่ามีผู้แอบอ้างไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินคดี ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด | ประกาศ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิกส์ (EMAIL)ใหม่ บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)จากัด เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)จากัด ใคร่ขอเรียนเพื่อทราบว่า บริษัทฯจะดาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิกส์ (EMAIL) ใหม่ โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียด ดังนี้ อีเมลโดเมนใหม่: jupiterlogistics.group ทั้งนี้รูปแบบชื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯจะปิดการใช้งาน email เดิม และจะรับ email ที่ส่งมาให้ที่ Email ใหม่ เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากท่านในการดาเนินการเปลี่ยนแปลง และบันทึก Email ใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ ขออภยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดียิ่งของท่านมา ณ โอกาสนี้

Thailand LAB Exhibition 2022 Participation

ในฐานะผู้จัดจำหน่าย Peli BioThermal เราภูมิใจที่จะประกาศถึงการเข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้า Thailand LAb Exibition 2022 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565

ในฐานะของผู้นำทางด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์โซ่ความเย็น เราได้ทำการจัดแสดง “นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาชีวิต” ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้เยี่ยมชม ทั้งทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัย/วัคซีน ตัวยาสำคัญ โลหิต หรือเวชบำบัดวิกฤต/โลหิต และอุตสาหกรรมทางการทหาร/รัฐบาล ซึ่งเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างเป็นแรงบัลดาลใจมากมายจากพวกท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม

ติดต่อ : pelibkk@jupiterlogistics.co.th