จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ ประเทศไทย เริ่มต้นจากปัจจัยที่สำคัญว่าเราต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและให้การสนับสนุนในภาคเภสัชกรรม ชีวภาพ การแพทย์ และอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง “Peli BioThermal” ในรูปแบบของหุ้นส่วนธุรกิจที่ซึ่งเรานั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ของ Peli BioThermal แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกของโซลูชันบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิและป้องการความร้อนแบบ passive ในรูปแบบการใช้ครั้งเดียวและใช้ซ้ำได้ สู่การเป็นธุรกิจระดับโลกในด้านอุตสาหกรรมชีววิทยา

เราให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและบรรจุภัณฑ์ป้องกันความร้อนที่หลากหลายที่สุดในตลาดประเทศไทย โซลูชันพิเศษของเราทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับโซความเย็นที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานตลอดวงจรโลจิสติกส์แบบครบวงจร

Service & Features

ลักษณะเฉพาะของ Peli BioThermal